Mieke Everaert

Mieke Everaert

Het werk van Mieke Everaet is een permanent onderzoek naar de samenhang van de vorm, de structuur, het licht en de kleur in de afgebakende ruimte van de kom. Ze tast de grenzen af, hoe de binnenruimte zich verhoudt tegenover de buitenruimte van de vorm.

De komvormen of containers zijn opgebouwd uit linten gekleurde kaolienaarde die de bouwstenen vormen, de structuur van het object. Duidelijk herkenbaar zijn de ritmische herhalingen en groeipatronen in de lichtdoorlatende vormen. De benadering is helder en zonder omwegen.

Aanvankelijk was het werk heel kleurrijk. Nu is het werk tot de essentie herleid in minimale en constructieve kleuren. Door de versmelting van twee kommen is de lobvorm ontstaan en krijgen de wanden een dynamische vormarchitectuur.